PROJEKTOVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE I ENTERIJERA

Projektni biro "PROFIL"

Novi Beograd, Srbija

adaptacije i dogradnje | enterijeri | poslovni objekti | poslovno stambeni | stambeni objekti | razni objekti

stambena zgrda sa poslovnim prostorima


Tip projekta: glavni projekat
Lokacija: Prnjavor BiH
Investitor: "KOMERC-MALI" D.O.O.
Izvođač: "Proda-mont" d.o.o. Doboj
web site: http://www.komercmali.com/onama.html

 

by DSI Design