PROJEKTOVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE I ENTERIJERA

Projektni biro "PROFIL"

Novi Beograd, Srbija

adaptacije i dogradnje | enterijeri | poslovni objekti | poslovno stambeni | stambeni objekti | razni objekti

fasada poslovnog objekta


Tip projekta: idejno reenje
Lokacija: Rudanka, Doboj BiH
Investitor: "Proda-mont" d.o.o.
Izvođač: "Proda-mont" d.o.o.
web site: http://www.proda-mont.com/

 

by DSI Design