PROJEKTOVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE I ENTERIJERA

Projektni biro "PROFIL"

Novi Beograd, Srbija

adaptacije i dogradnje | enterijeri | poslovni objekti | poslovno stambeni | stambeni objekti | razni objekti

Sajamski štand "Weiss light"


Tip projekta: idejno rešenje
Lokacija: Frankfurt / Beograd NEMA?KA
Investitor: "WEISS LIGHT" D.O.O. BEOGRAD
Izvođač: "Weiss light". d.o.o.
web site: http://www.weisslight.eu/

 

by DSI Design