AD 100

OBJEKAT: Hotel „Fontana“, adaptacija i dogradnja

PROJEKAT: Glavni projekat

LOKACIJA: Bratunac / BIH

GODINA: 2012.