AD 108

OBJEKAT: Benzinska pumpa „Agreks“, adaptacija

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Donji Žabar / BIH

GODINA: 2015.