AD 121

OBJEKAT: Adaptacija i dogradnja devastiraog objekta u hostel

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Modriča / BIH

GODINA: 2017.