AD 124

OBJEKAT:Hotel „BOARD“, adaptacija i dogradnja (III)

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Jahorina / BIH

GODINA: 2017.