AD 133

OBJEKAT: Stambeni objekat, adaptacija i dogradnja

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Bijeljina / BIH

GODINA: 2018.