AD 72

OBJEKAT: Poslovni objekat, hotel „Šico“

PROJEKAT: Glavni projekat

LOKACIJA: Bijeljina / BIH

GODINA: 2007.