AD 80

OBJEKAT: Stambeni objekat, adaptacija i dogradnja

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Crnjelovo / BIH

GODINA: 2008.