AD 86

OBJEKAT: Hotel „AA“, adaptacija i dogradnja

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Jelah / BIH

GODINA: 2010.