ENT 512

OBJEKAT: Poslovni prostor , benzinska pumpa „Agreks“

PROJEKAT: Idejno rešenje – cafe

LOKACIJA: Donji Žabar / BIH

GODINA: 2016.