ENT 521

OBJEKAT: Sajamski štand „Mass Light“

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Doboj / BIH

GODINA: 2017.