L6

OBJEKAT:  Javna garaža „Obilićev venac“

PROJEKAT: Nadogradnja postojeće čelične konstrukcije garaže,350t, 3d model i razrada radioničke dokumentacije

LOKACIJA: Beograd / SRBIJA

GODINA: 2016.