P 38

OBJEKAT: Poslovnii objekat

PROJEKAT: Glavni projekat

LOKACIJA: Bijeljina / BIH

GODINA: 2004.