P 46

OBJEKAT: Diskoteka

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Ljubuški / BIH

GODINA: 2008.