P 48

OBJEKAT: Poslovni kompleks „Borovo“

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Borovo, Vukovar / HRVATSKA

GODINA: 2009.