P 59

OBJEKAT:Upravna zgrada i salon „Tesla“

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Modriča / BIH

GODINA: 2011.