P 71

OBJEKAT: Poslovnii objekat – ribarnica

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Modriča / BIH

GODINA: 2017.