P 76

OBJEKAT: Poslovni objekat, upravna zgrada „Agreks“

PROJEKAT: Glavni projekat

LOKACIJA: Donji Žabar / BIH

GODINA: 2020.