R 102

OBJEKAT: Bašta, cafe „Click“

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Brčko / BIH

GODINA: 2010.