R 110

OBJEKAT: Stambeni objekat sa poslovnim prostorima

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Jelah / BIH

GODINA: 2010.