R 132

OBJEKAT: Adaptacija i dogradnja stambenog objekta

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Kladari / BIH

GODINA: 2012.