R 135

OBJEKAT: Fasada stambeno poslovnog objekta

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Brčko / BIH

GODINA: 2012.