R 151

OBJEKAT: Ograda Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“

PROJEKAT: Glavni projekat

LOKACIJA: Novi Beograd / SRBIJA

GODINA: 2014.