R 169

OBJEKAT: Adaptacija i dogradnja stambenog objekta

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Obrenovac / SRBIJA

GODINA: 2016.