R 194

OBJEKAT: Poslovni objekat „Multinorm“

PROJEKAT: Idejno rešenje fasade i partera

LOKACIJA: Županja / HRVATSKA

GODINA: 2017.