R 82

OBJEKAT: Robna kuća, fasada

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Šamac / BIH

GODINA: 2008.