SK 4

OBJEKAT: Rekonstrukcija i dogradnja župne crkve Rodjenja Bl.Dj. Marije

PROJEKAT: Idejno rešenje

LOKACIJA: Ulice / BIH

GODINA: 2006.